Matematyka

Trójkąt równoramienny ABC jest wpisany w okrąg o środku O 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

 Trójkąt ABC jest równoramienny, więc kąty przy wierzchołkach A i B mają równe miary.  

`|angleCAB|=|angleCBA|=(180^o-50^o):2=130^o:2=65^o`

`|angleACB|=50^o`

 

ODP: Miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC wynoszą 65°, 65°, 50°  

 

 

 

 

Obliczmy miarę kąta środkowego AOC

`|angleAOC|=360^o-2*100^o=360^o-200^o=160^o`

Kąt wpisany ABC jest oparty na tym samym łuku, co kąt środkowy AOC więc: 

`|angleABC|=160^o:2=80^o`

Trójkąt ABC jest równoramienny, więc miary kątów przy wierzchołkach A i C są równe: 

`|angleBAC|=|angleBCA|=(180^o-80^o):2=100^o:2=50^o`

 

ODP: Miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC wynoszą 50°, 50° 80°

 

 

Kąt wpisany ACB jest oparty na tym samym łuku co kąt środkowy (wklęsły) AOB

`|angleACB|=260^o:2=130^o`

Trójkąt ABC jest równoramienny, miary kątów przy wierzchołkach A i B są takie same: 

`|angleCAB|=|angleCBA|=(180^o-130^o):2=50^o:2=25^o`

 

ODP: Miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC wynoszą 25°, 25°, 130°.

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie