Matematyka

Przedstaw w postaci sumy algebraicznej 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ (k+3)^2=k^2+2*k*3+3^2=k^2+6k+9` 

 

`b)\ (2x+4)^2=(2x)^2+2*2x*4+4^2=4x^2+16x+16` 

 

`c)\ (1/2m+6)^2=(1/2m)^2+2*1/2m*6+6^2=` 

`\ \ \ =1/4m^2+6m+36` 

 

`d)\ (0,1x+0,2y)^2=(0,1x)^2+2*0,1x*0,2y+(0,2y)^2=` 

`\ \ \ =0,01x^2+0,04xy+0,04y^2` 

 

`e)\ (sqrt3k+sqrt6m)^2=(sqrt3k)^2+2*sqrt3k*sqrt6m+(sqrt6m)^2=` 

`\ \ \ =3k^2+sqrt18km+6m=` `3k^2+3sqrt2km+6m` 

 

`f)\ (sqrt2k+0,5m)^2=` `(sqrt2k)^2+2*sqrt2k*0,5m+(0,5m)^2=` 

`\ \ \ =2k^2+sqrt2km+0,25m^2` 

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie