Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wojtek obliczył średnią arytmetyczną trzech liczb 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wojtek obliczył średnią arytmetyczną trzech liczb

13
 Zadanie

14
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"a, b, c - trzy pierwsze liczby"`

`"d, e - kolejne dwie liczby"`

 

`"Średnia trzech pierwszych liczb:"` `(a+b+c)/3` 

`"Średnia dwóch kolejnych liczb:"` `(d+e)/2` 

`"Suma tych średnich:"`

`(a+b+c)/3+(d+e)/2=` `(2(a+b+c))/(2*3)+(3*(d+e))/(3*2)=` 

`=(2a+2b+2c+3d+3e)/6ne(a+b+c+d+e)/5*1/2`  

`"Wynik otrzymany przez Wojtka nie jest poprawny."`

`"Można to sprawdzić na przykładzie:"`

`2,\ 5,\ 8\ "- trzy pierwsze liczby"`

`3,\ 9\ "- dwie kolejne liczby"`

`"Suma średnich:"` `(2+5+8)/3+(3+9)/2=` `15/3+12/2=5+6=11` 

`"Średnia wszystkich liczb:"` `(2+5+8+3+9)/5=` `27/5=5 2/5=5,4` 

`"Ta średnia podzielona przez"\ 2":"` `5,4:2=2,7ne11`