Matematyka

Wojtek obliczył średnią arytmetyczną trzech liczb 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wojtek obliczył średnią arytmetyczną trzech liczb

13
 Zadanie

14
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"a, b, c - trzy pierwsze liczby"`

`"d, e - kolejne dwie liczby"`

 

`"Średnia trzech pierwszych liczb:"` `(a+b+c)/3` 

`"Średnia dwóch kolejnych liczb:"` `(d+e)/2` 

`"Suma tych średnich:"`

`(a+b+c)/3+(d+e)/2=` `(2(a+b+c))/(2*3)+(3*(d+e))/(3*2)=` 

`=(2a+2b+2c+3d+3e)/6ne(a+b+c+d+e)/5*1/2`  

`"Wynik otrzymany przez Wojtka nie jest poprawny."`

`"Można to sprawdzić na przykładzie:"`

`2,\ 5,\ 8\ "- trzy pierwsze liczby"`

`3,\ 9\ "- dwie kolejne liczby"`

`"Suma średnich:"` `(2+5+8)/3+(3+9)/2=` `15/3+12/2=5+6=11` 

`"Średnia wszystkich liczb:"` `(2+5+8+3+9)/5=` `27/5=5 2/5=5,4` 

`"Ta średnia podzielona przez"\ 2":"` `5,4:2=2,7ne11` 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie