Matematyka

Policzmy to razem 1 (Podręcznik, Nowa Era)

Wyznacz ze wzoru wielkość x 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)\ 4(x+2)=z`

`\ \ \ 4x+8=z\ \ \ |-8`

`\ \ \ 4x=z-8\ \ \ |:4`

`\ \ \ x=(z-8)/4`

 

`b)\ (a+x)/3=m\ \ \ |*3`

`\ \ \ a+x=3m\ \ \ |-a`

`\ \ \ x=3m-a`

 

`c)\ kx+10=a\ \ \ |-10`

`\ \ \ kx=a-10\ \ \ |:k`

`\ \ \ x=(a-10)/k`

 

`d)\ kx-my=x\ \ \ |+my`

`\ \ \ kx=x+my\ \ \ |-x`

`\ \ \ kx-x=my`

`\ \ \ x(k-1)=my\ \ \ |:(k-1)`

`\ \ \ x=(my)/(k-1)`

 

`e)\ 2x+cx=5`

`\ \ \ x(2+c)=5\ \ \ |:(2+c)`

`\ \ \ x=5/(2+c)`

 

`f)\ 1/x+1/y=1\ \ \ |*x`

`\ \ \ 1+x/y=x\ \ \ |*y`

`\ \ \ y+x=xy\ \ \ |-x`

`\ \ \ y=xy-x`

`\ \ \ x(y-1)=y\ \ \ |:(y-1)`

`\ \ \ x=y/(y-1)`

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie