Matematyka

Wielbłądy nie potrafią szybko, biegać, ale imponują wytrwałością i odpornością 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wielbłądy nie potrafią szybko, biegać, ale imponują wytrwałością i odpornością

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

`a)\ 42^o\ C-36^o\ C=6^o\ C` 

`b)\ (50\ km)/(10\ h)=50/10\ (km)/h=5\ (km)/h` 

`c)\ 1,35\ t=1,35*1000\ kg=1350\ kg` 
      `1350\ kg:270\ kg=1350:270=1350/270=135/27=45/9=5`   (sprawdzenie, że rzeczywiście 5 wielbłądów wystarczy)

Każdy z 5 wielbłądów ma do przeniesienia ładunek o masie 270 kg. Z treści zadania wiadomo, że wielbłąd z takim obciążeniem może pokonać 50 km w ciągu dnia. Zatem odległość 200 km zostanie pokonana przez 4 dni (bo 200 km: 50 km=200:50=4)

Odpowiedź:

a) Temperatura ciała wielbłąda może wzrosnąć w ciągu dnia o 6 stopni Celsjusza. 

b) Wielbłąd z ładunkiem 270 kg porusza się ze średnią prędkością 5 km/h. 

 c) Pięć wielbłądów będzie transportowało ładunek o masie 1,35 t na odległość 200 km przez 4 dni. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8099

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie