Matematyka

Uporządkuj od najmniejszej do największej: a) długości 0,09 km, 112 m 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Uporządkuj od najmniejszej do największej: a) długości 0,09 km, 112 m

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a)\ 0,09\ km=0,09*1000\ m=90\ m=90*100\ cm=9000\ cm` 
       `112\ m=112*100\ cm=11\ 200\ cm` 
       `540\ 000\ mm=540\ 000*0,1\ cm=54\ 000\ cm` 
`7980\ cm<0,09\ km<112\ m<540\ 000\ mm`

 

`b)\ 740\ 000\ g=740\ 000*0,1\ dag=74\ 000\ dag=74\ 000*0,01\ kg=740\ kg` 
      `0,13\ t=0,13*1000\ kg=130\ kg` 
      `7500\ dag=7500*0,01\ kg=75\ kg` 

`54\ kg<7500\ dag<0,13\ t<740\ 000\ g` `c)\ 1920\ a=1920*100\ m^2=192\ 000\ m^2`  
       `710\ ha=710*10\ 000\ m^2=7\ 100\ 000\ m^2` 
       `0,04\ km^2=0,04*1000\ m*1000\ m=` `40\ 000\ m^2` 

`0,04\ km^2<1920\ a<600\ 000\ m^2<710\ ha` 

 

`d)\ 6140\ min=6140*1/60\ h=6140/60 \ h=614/6\ h=` `307/3\ h=102 1/3\ h` 

      `120\ min\ 30\ s=2\ h \ 30\ s` 
       `360\ 000\ s=360\ 000*1/60\ min=` `(360\ 000)/60\ min=` `6000\ min=6000*1/60\ h=6000/60\ h=` `100\ h` 
`120\ min\ 30\ s<30\ h\ 20\ min<360\ 000\ s<6140\ min` 

`e)\ 4200\ cm^3=4200*0,1\ dm*0,1\ dm*0,1\ dm=4,2\ dm^3` 
      `0,0003\ km^3=0,0003*1000\ m*1000\ m*1000\ m=` `300\ 000\ m^2` `=300\ 000\ 000\ dm^3` 
      `0,7\ m^3=0,7*10\ dm*10\ dm*10\ dm=700\ dm^3` 

`4200\ cm^3<0,7\ m^3<54\ 000\ dm^3<0,0003\ km^3`    
` `  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

7696

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie