Matematyka

Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2011

Narysowane poniżej czworokąty to prostokąt równoległobok i trapez prostokątny. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Narysowane poniżej czworokąty to prostokąt równoległobok i trapez prostokątny.

19
 Zadanie

20
 Zadanie
21
 Zadanie
22
 Zadanie
23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie
26
 Zadanie

a) Obliczamy długośc krótszego boku prostokąta: 

`4^2+x^2=5^2` 

`16+x^2=25` 

`x^2=25-16=9` 

`x=sqrt9=3` 

`P=3*4=12` 

`O=2*(3+4)=2*7=14` 

 

b) Obliczamy długość przekątnej równoległoboku:

`9^2+x^2=15^2` 

`81+x^2=225` 

`x^2=225-81=` `144` 

`x=sqrt144=12` 

Pole obliczymy jako sumę pól dwóch trójkątów prostokątnych (takich samych)

`P=2*1/2*9*12=9*12=9*10+9*2=90+18=108` 

`O=2*(9+15)=2*24=48` 

 

c) Rysujemy wysokość trapezu tak, aby powstał trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej 10 i przyprostokątnej 15-7

 

`x^2+8^2=10^2` 

`x^2+64=100` 

`x^2=100-64=36` 

`x=sqrt36=6` 

`P=(7+15)*6*1/2=22*6*1/2=22*3=66` 

`O=6+7+10+15=13+25=38`