Matematyka

Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość: a) F=ma, a 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość: a) F=ma, a

72
 Zadanie
73
 Zadanie

74
 Zadanie

75
 Zadanie
76
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a)\ F=ma\ \ |:m` 

`a=F:m=F/m` 

 

`b)\ E=mgh\ \ |:mg` 

`h=E:mg=E/(mg)` 

 

`c)\ P=F/S\ \ |*S` 

`F=PS` 

 

`d)\` `P=W/t\ \ *t` 

`Pt=W\ \ |:P` 

`t=W:P=W/P` 

`e)\ E=(mv^2)/2\ \ |*2` 

`2E=mv^2\ \ |:v^2` 

`m=2E:v^2=(2E)/(v^2)` 

`f)\ F=(mv^2)/r\ \ |*r` 

`Fr=mv^2\ \ |:F` 

`r=mv^2:F=(mv^2)/F` 

 

 `g)\ a=(v_1-v_2)/t\ \ |*t` 

`at=v_1-v_2\ \ |+v_2`  

`v_1=at+v_2`   `` 

 

`h)\ a=(v1-v2)/t`   `|*t` 

`at=v_1-v_2\ \ |:a` 

`t=(v_1-v_2):a=(v_1-v_2)/a` 

 

`i)\ Q=mc(T_2-T_1)\ \ |:mc` 

`Q/(mc)=T_2-T_1\ \ |+T_1` 

`T_2=Q/(mc)+T_1` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-15
Dzięki
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4829

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie