🎓 Pracujcie w parach. Zadawajcie (...) - Zadanie 14: Беседа (Beseda) 1. Reforma 2019 - strona 63
Przedmiot:
Język rosyjski
Wybrana książka:
Беседа (Beseda) 1. Reforma 2019 (Podręcznik, Draco)
Klasa:
I liceum
Strona 63

Pracujcie w parach. Zadawajcie (...)

13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

Przykładowe rozwiązanie:

(Poniżej przedstawiony jest przykładowy dialog na temat czynności wykonywanych o różnych porach dnia. Każda para uczniów może ułożyć je w inny sposób. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz swoją wypowiedź pisemną)

 

 

1.

- В котором часу ты встаёшь?

- Я встаю утром в половине седьмого.

 

- O której godzinie wstajesz?

- Wstaję rano o w pół do siódmej.

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Draco
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Anna Pado
ISBN:
9788395324925
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel

Nauczyciel języka rosyjskiego. Miłośnik sportu, kina oraz wypraw w góry.