Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 1, Podręcznik

Przykładowe rozwiązanie:

(Poniżej przedstawiony jest przykładowy dialog na temat czynności wykonywanych o różnych porach dnia. Każda para uczniów może ułożyć je w inny sposób. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz swoją wypowiedź pisemną)

 

 

1.

- В котором часу ты встаёшь?

- Я встаю утром в половине седьмого.

 

- O której godzinie wstajesz?

- Wstaję rano o w pół do siódmej.

Komentarze