Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 1, Podręcznik

Przykładowe rozwiązanie:

(Zadanie rozwiązane jest na podstawie załączonych podpowiedzi. Każdy uczeń może mieć inny plan swojego dnia, w związku z czym może inaczej odpowiedzieć na pytania)

 

1.

Я встаю утром в половине седьмого. --->

Wstaję rano o w pół do siódmej.

Komentarze