Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Przeszłość to dziś 1. Cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

Cytat "Sny lekkie, sny płoche nas bawią,/ które się nam podobno nigdy nie wyjawią" jest

Komentarze