Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Przeszłość to dziś 1. Cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

Z refleksji poety, zwłaszcza w wersach 1.-8., wyłania się obraz

Komentarze