Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Herr Mahler ist mit dem Service unzufrieden. - Pan Mahler jest niezadowolony z serwisu. 

Komentarze