Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Wüste / Oase / Gletscher / Palme
pustynia / oaza / lodowiec / palma

Komentarze