Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Können Sie mir das bitte erklären? - Mógłby mi to pan wyjaśnić?

Komentarze