Klasa
II liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum, Podręcznik
  • "Nierządem Polska stoi"

Słowa te odnoszą się do samowoli magnaterii - najzamożniejszej warstwy

Komentarze