Historia

Scharakteryzuj sytuację w Europie pod koniec 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Sytuacja w Europie w pod koniec lat 30. XX wieku.

Na wybuch kolejnej wojny światowej miała wpływ przede wszystkim polityka międzynarodowa Niemiec w tym okresie

W II poł. lat 30. XX w. Hitler przystąpił do jawnego łamania postanowień traktatu wersalskiego w sprawie zakazu produkcji broni i wprowadzenia powszechnej służby wojskowej. Te posunięcia, w powiązaniu z wypowiedzeniem paktu reńskiego i układu morskiego z Wielką Brytanią, były sygnałem przystąpienia Trzeciej Rzeszy do nieograniczonych zbrojeń. 

W 1936 r. Włochy i Niemcy (a później także Japonię) połączył ścisły sojusz polityczny i wojskowy (oś Berlin - Tokio - Rzym). Rok 1936 utrwalił w Hitlerze przekonanie, że mocarstwa zachodnie pragną za wszelką cenę ratować pokój choćby kosztem ustępstw na jego rzecz (polityka appeasement'u). Ośmieliło to Niemcy do podjęcia jeszcze bardziej agresywnej strategii. 

12 marca 1938 r. na rozkaz Hitlera nastąpiło przyłączenie (niem. Anschluss) Austrii do Niemiec. Francja i Wielka Brytania ograniczyły swoją reakcję do dyplomatycznych protestów.

We wrześniu 1939 r. mocarstwa zachodnie: Wielka Brytania i Francja zgodziły się na rozbiór Czechosłowacji. Na mocy układu monachijskiego - Niemcom przekazano Sudety - zachodnią część Czechosłowacji.

Od jesieni 1938 r. władze Trzeciej Rzeszy zaczęły domagać się ustępstw od Polskiwłączenia Wolnego Miasta Gdańska do Niemiec i zgody na budowę eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przebiegającej przez polskie Pomorze.

W marcu 1939 r. Adolf Hitler naruszając postanowienia traktatu monachijskiego, doprowadził do likwidacji Czechosłowacji. Niepodległość ogłosiła wówczas Słowacja, która szybko zawarła ścisły sojusz z Trzecią Rzeszą. Pozostałe tereny państwa czechosłowackiego zostały zajęte przez wojska niemieckie i utworzono z nich Protektoratu Czech i Moraw. Zajęcie Czechosłowacji przez Führera oznaczało: zdobycie nowych terenów bez walki, przejęcie kontroli nad czeskim przemysłem zbrojeniowym oraz uzyskanie lepszych pozycji do ataku na Polskę. 

W marcu 1939 r. Hitler zmusił Litwę do odstąpienia Kłajpedy III Rzeszy. 

Sukcesy agresywnej polityki III Rzeszy i zmiany granic w Europie Środkowo - Wschodniej oznaczały radykalny wzrost zagrożenia Polski ze strony Niemiec. 

23 sierpnia 1939 r. Trzecia Rzesza i Związek podpisały układ o nieagresji. Tajny protokół dzielił Europę Środkową na swie strefy wpływów - sowiecką i niemiecką (tzw. IV rozbiór Polski)

Ostateczny termin ataku na Polskę Hitler wyznaczył na 1 września 1939 r.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326731693
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

71103

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom