Historia

Wczoraj i dziś 7 (Podręcznik, Nowa Era )

Porównaj okoliczności przejęcia władzy przez 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Okoliczności przejęcia władzy przez Benita Mussoliniego we Włoszech:

 • W trakcie I wojny światowej Włochy poniosły bardzo duże koszty materialne i ofiary ludzkie. Jednocześnie nie uzyskały tak dużych korzyści, jak tego oczekiwały i nie zrealizowały w konsekwencji swoich mocarstwowych ambicji. Sytuacja gospodarcza po wojnie była bardzo trudna. Wśród chłopów i robotników nastroje były radykalne, dochodziło do strajków i starć z policją. 
 • Grupą głośni manifestującą swoje niezadowolenie byli kombatanci - niedawni żołnierze. Bezrobotni, często nie mogli znaleźć dla siebie miejsca w powojennym społeczeństwie. Część z nich wstępowała do związków kombatanckich, na bazie których narodził się we Włoszech ruch faszystowski. Na jego czele na początku 1919 r. stanął Benito Mussolini
 • W październiku 1922 r. włoscy faszyści przygotowali marsz na Rzym, w wyniku którego król Wiktor Emanuel III przekazał Mussoliniemu funkcję premiera, a parlament powierzył mu na rok urząd dyktatora. Dzięki tej funkcji Mussolini mógł przeprowadzić w państwie zmiany ustrojowe, które zagwarantowały partii faszystowskiej zwycięstwo w najbliższych wyborach
 • W 1924 r. faszyści pod wodzą Mussoliniego wygrali wybory parlamentarne, ograniczyli rolę parlamentu i przystąpili do budowy państwa totalitarnego.

Okoliczności przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera w Niemczech:

 • Na początku lat 30. XX w. Niemcy dotkliwie odczuli skutki wielkiego kryzysu gospodarczego. Olbrzymie bezrobocie i dramatycznie pogarszająca się sytuacja materialna ludności sprzyjały postawom radykalnym. Gwałtownie zaczęło rosnąć poparcie dla nazistów.
 • W 1932 r. NSDAP wygrała wybory do Reichstagu, uzyskawszy 37% głosów.
 • W styczniu 1933 r. - Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec.
 • W lutym 1933 r. naziści oskarżyli komunistów o podpalenie Reichstagu. Budynek spłonął z przyczyn do dzisiaj niewyjaśnionych. Na mocy zarządzenia "o ochronie narodu i państwa" - Hitler kazał zamknąć w obozach koncentracyjnych komunistów i socjaldemokratów.
 • W połowie 1933 r. przywódca nazistów wprowadził nowe prawo: rozwiązał wszystkie partie poza NSDAP. Naziści przejęli pełnię władzy w Niemczech. Republika Weimarska przestała istnieć. W jej miejsce powstała III Rzesza (1933 - 1945).
 • W sierpniu 1934 r. po śmierci prezydenta Paula von Hindenburga - Hitler ogłosił się Führerem. Był odtąd głową państwa oraz zwierzchnikiem sił zbrojnych. Hitler, mimo, że ani razu nie złamał konstytucji - zniszczył niemiecką demokrację i przekształcił Niemcy w państwo totalitarne.
DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45397

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie