Historia

Historia II (Podręcznik, Nowa Era/PWN)

Scharakteryzuj polskie nurty reformacji. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Polskie nurty reformacji:

 • luteranizm - największy wpływ zdobył na obszarach, gdzie ludność mówiła po niemiecku (miasta położone w Prusach Królewskich);
 • kalwinizm - popularność zdobył wśród polskiej szlachty (zwłaszcza zamożniejszej i lepiej wykształconej);
 • arianizm (bracia polscy, antytrynitarze) - odrzucali wiarę w bóstwo Chrystusa i Trójcę Świętą, potępiali poddaństwo chłopów, opowiadali się za tolerancją wszystkich wyznań i religii. Swoją naukę rozwijali w akademii w Rakowie;

Czym odróżniała się ona od reformacji na Zachodzie Europy?

- Po uchwaleniu aktu tzw. konfederacji warszawskiej (1573 r.) - na obszarach Rzeczypospolitej zakazano prześladowań religijnych. Dzięki temu, państwo polsko-litewskie uniknęło wojen religijnych, niszczących Zachodnią Europę. Rzeczpospolita stała się pierwszym państwem, w którym prawnie zagwarantowano wolność religijną.

DYSKUSJA
user avatar
Kasper

2 listopada 2017
dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era/PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

51656

Nauczyciel

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom