Historia

Historia 2 (Podręcznik, Operon)

Wymień odkrycia naukowe i wynalazki epoki 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wymień odkrycia naukowe i wynalazki epoki

Ćwiczenie
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Odkrycia naukowe i wynalazki epoki oświecenia:

 • Izaak Newton - sformuował prawo powszechnego ciążenia, będące dowodem na istnienie przyciągania na Ziemi;
 • Antoine Lavoisier - zbadał skład powietrza i wody, przeprowadził eksperyment, w czasie którego wykazał, że woda składa się z wodoru i tlenu. 
 • Karol Linneusz - utworzył pierwszą klasyfikację gatunków roślin oraz zwierząt;
 • Anders Celcjusz - zaproponował przyjęcie nowej skali pomiaru temperatur;
 • Daniel Fahrenheit - zastosował rtęć do wykonania termometru;
 • Benjamin Franklin - sformuował zasadę zachowania ładunku elektrycznego i wynalazł piorunochron;
 • Bracia Montgolfier - stworzyli pierwszy balon napełniony gorącym powietrzem;
 • James Watt - skonstruował maszynę parową;
 • Ciągnik Nicolasa - Josepha Cugnota - miał zastąpić zaprzęgi konne wykorzystywane do ciągnięcia największych armat w czasie wojny;
 • "Przędząca Jenny" - była pierwszą mechaniczną przędzarką, wyposażoną w 16 wrzecion, które pozwalały na jednoczesne wytwarzanie 16 nici;

Odkrycia z dziedziny fizyki oraz chemii znalazły zastosowanie w życiu codziennym i przyczyniły się do rozwoju techniki. Wynalezienie maszyny parowej pozwoliło na znaczne usprawnienie oraz przyśpieszenie pracy w przemyśle górniczym i hutniczym. Ponadto pod koniec XVIII w. w Europie rozwinęła się również medycyna. Wynaleziono szczepionkę przeciwko ospie, dzięki której znacznie zmniejszyła się śmiertelność. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10734

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie