Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Żołnierz wasz nie znał miały w obelgach 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Żołnierz wasz nie znał miały w obelgach

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Wymień zarzuty, jakie stawia polskim żołnierzom poseł moskiewski.

Zarzuty, które stawiał polskim żołnierzom poseł moskiewski:

- brak umiaru w obrazach, zniewagach i zbytkach;

- rabowanie domów ze wszystkich dóbr, jakie posiadały;

- wymuszanie od mieszkańców Moskwy drogocennych kruszców oraz zapasów żywności;

- dokonywanie gwałtów na moskiewskich matkach i córkach;

- pogarda wobec mieszkańców Moskwy - "nigdy rodak nasz nie był przez was nazywany inaczej, jak psem Moskalem, złodziejem";

- okradanie i profanowanie prawosławnych świątyń;

- spalenie Moskwy - "W popiół obrócona stolica, skarby nasze, długo przez carów zbierane, rozszarpane są przez was, państwo całe ogniem i mieczem okropnie zniszczone";