Historia

Historia II (Podręcznik, GWO)

Omów przebieg wolnej elekcji i oceń 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przebieg wolnej elekcji:

- W ciągu kolejnych elekcji wykształciła się pewna niepisana procedura obioru króla. 

- W dniu otwarcia sejmu w kolegiacie św. Jana w Warszawie odbywało się nabożeństwo. 

- Następnie udawano się na pole elekcyjne. Tam, po ustawieniu tzw. szopy (czyli wielkiego namiotu, w którym gromadzili się senatorowie podczas elekcji) debatowano nad kandydatami do tronu. Wokół stawiano namioty dla przybyłej szlachty. 

- Przedstawiciele szlachty wybierali własnego marszałka. 

- Deputaci województw wysłuchiwali obcych poselstw i petraktowali z senatem. 

- Przystępowano do obioru króla. Posłowie pretendentów do tronu przedstawiali zalety własnych kandydatów i wyliczali wady rywali. 

- W dniu elekcji obie izby - senat i izba poselska gromadziły się wspólnie. 

- Prymas wymieniał kandydatów do tronu, po czym następowało głosowanie. 

- Na koniec liczono głosy pod kontrolą prymasa, który ogłaszał nazwisko nowego władcy Rzeczpospolitej. 

- Elekcję kończyło wyznaczenie daty sejmu koronacyjnego. 

Wolna elekcja miała zarówno wady jaki i zalety

Zalety wolnej elekcji:

 • Prawo wyboru króla mieli wszyscy przedstawiciele stanu szlacheckiego, czyli aż 10% społeczeństwa Rzeczypospolitej.
 • Kampanie wyborcze pogłębiały wiedzę szlachty nt. sytuacji politycznej i gospodarczej krajów, z których wywodzili się pretendenci do tronu.
 • Dzięki wyborowi kandydata z zagranicy można było zawrzeć sojusz z państwem, z którego wywodził się nowy monarcha. 

Wady wolnej elekcji:

 • Dochodziło czasami do tzw. rozdwojonych elekcji, które mogły prowadzić nawet do wybuchu wojen domowych.
 • Sąsiednie kraje próbowały ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, by doprowadzić do wybrania na tron polski dogodnego kandydata.
 • Istniało ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy.
DYSKUSJA
user profile image
Ewa

2 dni temu
Dziękuję :)
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21440

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie