Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Kto został wybrany na króla Polski po 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Kto został wybrany na króla Polski po

9
 Zadanie

10
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Po ucieczce Henryka Walezego z Polski, nowym władcą został węgierski książę Siedmigrodu - Stefan Batory.

Stefan Batory - żył w latach 1533 - 1586, był synem wojewody Siedmigrodu. Młodość spędził na dworze cesarskim, gdzie zdobył staranne wykształcenie. Studiował w Padwie. Po powrocie na Węgry brał udział w walkach z Habsburgami. W 1571 r. powołano go na księcia Siedmiogrodu. Na skutek zagrożenia tureckiego oraz nacisków ze strony cesarstwa - zdecydował się na zawarcie sojuszu z Polską. Po ucieczce Henryka Walezego wysunął swoją kandydaturę do tronu Rzeczypospolitej. Był wybitnym wodzem i człowiekiem umiejącym dążyć do wyznaczonego celu z wielką determinacją. Podczas swoich rządów skupił się głównie na polityce zagranicznej. Kontrolę nad sprawami wewnętrznymi Reczypospolitej powierzył swemu zaufanemu współpracownikowi - kanclerzowi i hetmanowi wielkiemu koronnemu - Janowi Zamoyskiemu. Dzięki przeprowadzeniu reform wojskowych i powołaniu piechoty wybranieckiej, odzyskał Inflanty. Stefan Batory uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich władców.