Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyjaśnij, jak i dlaczego Rzeczpospolita stała się 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, jak i dlaczego Rzeczpospolita stała się

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

Rzeczpospolita stała się krajem tolerancji religijnej, ponieważ jej władca - Zygmunt II August pragnął uniknąć bratobójczych wojen. Zwykł mawiać: "Nie jestem królem waszych sumień". Na obszarach dawnej Polski stykały się ze sobą dwa wielkie wyznania chrześcijańskie: katolicyzm i prawosławie. Na jej obszarze, żyli muzłumańscy Tatarzy, wyznający judaizm - Żydzi a także luteranie, kalwini i arianie. 

W 1573 r. na sejmie konwokacyjnym uchwalono tzw. akt konfederacji warszawskiej. Na jego podstawie uchwalono pokój religijny w państwie i zapowiedziano kary dla tych, którzy odważą się łamać prawa innowierców. Rzeczypospolita stała się pierwszym państwem w Europie, w którym prawnie zagwarantowano wolność religijną. Panująca w kraju tolerancja religijna wzbudzała podziw za granicą. Nasz kraj nazwano "państwem bez stosów".