Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Jakie korzyści przyniósł Polsce drugi pokój 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Jakie korzyści przyniósł Polsce drugi pokój

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

Korzyści, które przyniósł Polsce drugi pokój toruński:

  • Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie wraz z Gdańskiem, ziemię chełmińską i michałowską oraz biskupstwo warmińskie;
  • Polska uzyskała Warmię oraz Powiśle z Żuławami, a w ich obrębie również miasta pruskie: m.in. Malbork, Elbląg i Toruń. Ziemie te określano odtąd jako Prusy Królewskie;
  • Odtąd każdy nowo obrany wielki mistrz zakonu krzyżackiego był zobowiązany do złożenia królowi polskiemu hołdu lennego. Wielki mistrz miał obowiązek udzielania pomocy zbrojnej Polsce. Był także ograniczony w sprawach polityki zagranicznej na rzecz króla polskiego;
  • Na terenach zatrzymanych przez Krzyżaków utworzono polskie lenno - Prusy Zakonne. Stolicą tego terytorium został Królewiec - odtąd siedziba wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego;
  • Postanowienia drugiego pokoju toruńskiego miały być zatwierdzone przez papiestwo, które formalnie utrzymywało zwierzchnictwo nad Prusami;