Klasa
I liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.. Po gimnazjum, Podręcznik

Etapy integracji europejskiej po 1945 r.:

 

1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu. Wśród państw założycielskich znalazły się: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Szwecja, Norwegia oraz Dania.

1950 r. - uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Komentarze