🎓 Porównaj, w jaki sposób przebiegały - Zadanie 1: Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.. Po gimnazjum - strona 274
Historia
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.. Po gimnazjum (Podręcznik, Nowa Era)

Porównaj, w jaki sposób przebiegały

1.1
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Proces integracji krajów zachodnioeuropejskich po II wojnie światowej

- W 1947 r. został ogłoszony plan Marshalla, który zakładał pomoc Stanów Zjednoczonych dla mieszkańców zniszczonej wojną Europy w postaci kredytów oraz żywności. Łączna kwota oferowanej pomocy wynosiła 14 mld dolarów. 

- Pod naciskiem USA, państwa korzystające z planu Marshalla powołały do życia Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (ang. OEEC). Jej celem była sprawna koordynacja służąca korzystaniu z pomocy USA. Z czasem OEEC została przekształcona w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD).

 - W 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji - Robert Schuman wystąpił z propozycją pokojową, która od jego nazwiska zyskała nazwę - plan Schumana. Francuski polityk był gorącym zwolennikiem integracji europejskiej. Ogłoszony przez niego plan, zakładał koordynację rozwoju przemysłu ciężkiego i wydobywczego Francji i RFN oraz możliwość jego rozszerzenia na pozostałe kraje. Plan Schumana szybko zyskał poparcie innych państw.

- W 1951 r. Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg - zawarły w Paryżu traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Wszedł on w życie rok później.

- Dzięki współpracy gospodarczej i ekonomicznej - bardzo szybko wzrósł poziom życia mieszkańców Europy Zachodniej. W RFN dokonano prawdziwego cudu gospodarczego.

 

Z kolei w państwach komunistycznych powstała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Utworzono ją w 1949 roku z inicjatywy Józefa Stalina i była odpowiedzią na procesy zjednoczeniowe na zachodzie Europy. Jaj celem było usprawnienie współpracy gospodarczej państw komunistycznych w Europie Środkowo - Wschodniej. W rzeczywistości było to narzucenie państwom bloku wschodniego - jednolitego systemu gospodarczego zgodnego z wzorami sowieckimi. Sowieci duży nacisk kładli na rozwój przemysłu ciężkiego. W 1962 r. wprowadzono tzw. międzynarodowy socjalistyczny podział pracy. Państwa komunistyczne we wspólnych transakcjach finansowych posługiwały się rublem transferowym. Działania te przynosiły przede wszystkim korzyść Związkowi Sowieckiemu. RWPG została rozwiązana w 1991 r. po upadku systemu komunistycznego.

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326724022
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

93644

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3625ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA4244WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE525KOMENTARZY
komentarze
... i7602razy podziękowaliście
Autorom