Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.. Po gimnazjum, Podręcznik

Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni prawa Unii Europejskiej, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich krajach członkowskich. Rozstrzyga również

Komentarze