Historia

Historia I (Podręcznik, GWO)

Przedstaw ustrój republiki rzymskiej. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Ustrój republiki rzymskiej:

 • Po obaleniu króla Tarkwiniusza Pysznego w 509 r. p.n.e. - Rzym stał się republiką, ustrojem w którym władzę sprawowali wybierani urzędnicy.
 • Ustrój rzymski znacznie różnił się od demokracji ateńskiej. Zgromadzenie ludowe nie miało stałych terminów obrad i zbierało się tylko wtedy, gdy zostało zwołane przez uprawnionego do tego urzędnika. Głosowania były przemyślane tak, aby przewagę uzyskiwali patrycjusze i najbogatci plebejusze, ustanawiający dogodne dla siebie prawa. 
 • W rzeczywistości główną rolę w kierowaniu państwem odgrywał senat - była to rada składająca się z 300 Rzymian pochodzących z najznamienitszych rodów rzymskich. Posiadała wpływ na działania urzędników, a także na wybór dyktatora. 
 • Na czele republiki stali dwaj konsulowie, sprawujący władzę wykonawczą. Zwoływali senat i zgromadzenie ludowe, a w trakcie wojny dowodzili armią.
 • Podczas nieobecności konsulów władzę w Rzymie sprawowali pretorzy. Na co dzień czuwali nad przestrzeganiem prawa w państwie.
 • Cenzorzy zajmowali się ustalaniem listy senatorów, odpowiadali za spisywaniem stanu majątku obywateli Rzymu. Decydowali również o usunięciu z urzędu senatorów, którzy postępowali wbrew obyczajom przodków. 
 • Kwestorzy pobierali podatki i zarządzali budżetem państwa.
 • Edylowie i niżsi urzędnicy - nadzorowali porządek w mieście. 
 • Trybuni ludowi - reprezentowali plebejuszy, chronili ich przed niesprawiedliwością urzędników państwowych. Przysługiwało im prawo weta, byli też nietykalni.
 • Rzymskich urzędników obowiązywały dwie zasady: zasada jednoroczności oraz zasada kolegialności. Wyjątek stanowił urząd dyktatora, który sprawował w republice nieograniczoną władzę. Powoływano go na okres sześciu miesięcy tylko wtedy, gdy państwu zagrażało niebezpieczeństwo, np. w przypadku klęski wojennej.
DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

50925

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom