Historia

Przedstaw ustrój republiki rzymskiej. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Ustrój republiki rzymskiej:

 • Po obaleniu króla Tarkwiniusza Pysznego w 509 r. p.n.e. - Rzym stał się republiką, ustrojem w którym władzę sprawowali wybierani urzędnicy.
 • Ustrój rzymski znacznie różnił się od demokracji ateńskiej. Zgromadzenie ludowe nie miało stałych terminów obrad i zbierało się tylko wtedy, gdy zostało zwołane przez uprawnionego do tego urzędnika. Głosowania były przemyślane tak, aby przewagę uzyskiwali patrycjusze i najbogatci plebejusze, ustanawiający dogodne dla siebie prawa. 
 • W rzeczywistości główną rolę w kierowaniu państwem odgrywał senat - była to rada składająca się z 300 Rzymian pochodzących z najznamienitszych rodów rzymskich. Posiadała wpływ na działania urzędników, a także na wybór dyktatora. 
 • Na czele republiki stali dwaj konsulowie, sprawujący władzę wykonawczą. Zwoływali senat i zgromadzenie ludowe, a w trakcie wojny dowodzili armią.
 • Podczas nieobecności konsulów władzę w Rzymie sprawowali pretorzy. Na co dzień czuwali nad przestrzeganiem prawa w państwie.
 • Cenzorzy zajmowali się ustalaniem listy senatorów, odpowiadali za spisywaniem stanu majątku obywateli Rzymu. Decydowali również o usunięciu z urzędu senatorów, którzy postępowali wbrew obyczajom przodków. 
 • Kwestorzy pobierali podatki i zarządzali budżetem państwa.
 • Edylowie i niżsi urzędnicy - nadzorowali porządek w mieście. 
 • Trybuni ludowi - reprezentowali plebejuszy, chronili ich przed niesprawiedliwością urzędników państwowych. Przysługiwało im prawo weta, byli też nietykalni.
 • Rzymskich urzędników obowiązywały dwie zasady: zasada jednoroczności oraz zasada kolegialności. Wyjątek stanowił urząd dyktatora, który sprawował w republice nieograniczoną władzę. Powoływano go na okres sześciu miesięcy tylko wtedy, gdy państwu zagrażało niebezpieczeństwo, np. w przypadku klęski wojennej.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

71313

Nauczyciel

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom