Historia

Jakie były przyczyny rozwoju systemu 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jakie były przyczyny rozwoju systemu

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Przyczyny rozwoju systemu folwarków opartych na pańszczyźnie:

 • Pod koniec XV wieku na polskich ziemiach doszło do znaczących zmian w gospodarce. Wpłynął na to przede wszystkim rozkwit europejskich miast, który nastąpił u schyłku średniowiecza. 
 • Wzrosło wówczas zapotrzebowanie na artykuły rolnicze - zboże oraz mięso, które eksportowano z Polski do całej Europy Zachodniej.
 • Po odzyskaniu dostępu do morza oraz portu w Gdańsku - Rzeczpospolita stała się potęgą gospodarczą, dzięki eksportowi zboża nazwano ją "spichlerzem Europy".
 • Popyt na polskie towary rolnicze przyczynił się do znacznego rozwoju handlu oraz wzrostu cen.
 • Produkcja rolna stała się bardzo opłacalna, stanowiła znakomite źródło dochodów dla szlachty.
 • Szlachta, pragnąc uzyskać jak największe dochody - powiększała swe gospodarstwa, karczowała lasy, obsiewała nieużytki.
 • Niedobór rąk do pracy spowodował, że przedstawiciele szlachty zmuszali chłopów do pańszczyzny - pracy wykonywanej na rzecz pana w zamian za dzierżawę ziemi.
 • Chłopi stali się wówczas całkowicie zależni od właścicieli folwarków, których zgody potrzebowali nawet na opuszczenie wsi.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-29
dzieki
user profile image
Gość

0

2017-11-01
dzięki!!!
user profile image
Gość

0

2017-11-06
Dzięki
user profile image
Gość

0

2017-11-08
dzieki :)
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie