Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Jakie stronnictwa powstały na Sejmie Wielkim 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jakie stronnictwa powstały na Sejmie Wielkim

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie
 • Jakie stronnictwa powstały na Sejmie Wielkim? Przedstaw ich program i przywódców.

Podczas obrad Sejmu Wielkiego wyodrębniły się trzy stronnictwa: hetmańskie, królewskie i patriotyczne. W miarę upływu czasu programy stronnictw ewoluowały. 

 • Stronnictwo hetmańskie - jego przywódcami byli: hetman Franciszek Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski - zmierzało do utrzymania dotychczasowego ustroju wewnętrznego państwa, protekcji rosyjskiej oraz detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
 • Stronnictwo królewskie -  skupione przy królu Stanisławie Auguście Poniatowskim, grupujące m.in. jego braci i synowców, zmierzało do wzmocnienia władzy rządowej w najściślejszym sojuszu z Rosją. Stronnictwo to opowiadało się po stronie króla, pragnęło wzmocnienia władzy monarszej i pewnych reform ustrojowych przy zachowaniu sojuszu z Rosją. 
 • Stronnictwo patriotyczne - uformowało się ze światłej części opozycji antykrólewskiej. Kierowali nim: Ignacy Potocki, Adam Kazimierz Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Jego członkowie dążyli do zreformowania ustroju Rzeczypospolitej poprzez likwidację "liberum veto" i wolnej elekcji oraz wzmocnienie władzy centralnej. Pragnęli ponadto zerwania wszystkich dotychczasowych związków z Rosją. Ważną rolę w kształtowaniu nastrojów społecznych odegrała tzw. "Kuźnica Kołłątajowska", czyli skupiona wokół Kołłątaja grupa pisarzy oraz poetów. 

 

DYSKUSJA
user profile image
Patryk

7 dni temu
dzięki!!!!
user profile image
Renata

4 listopada 2017
dzięki :)
user profile image
Szymon

22 września 2017
dzieki :):)
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45587

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie