Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wyjaśnij, na czym polegało zjawisko 4.5 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegało zjawisko

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Zjawisko dualizmu gospodarczego w nowożytnej Europie polegało na szybkim rozwoju państw zachodnioeuropejskich w porównaniu z krajami wschodnioeuropejskimi. Na zachód od rzeki Łaby rozwijała się i dominowała gospodarka towarowo - pieniężna, natomiast na wschód od Łaby przeważała gospodarka folwarczno - pańszczyźniana. Państwa, w których dominowała gospodarka towarowo - pieniężna to: Hiszpania, Francja, Niemcy, Anglia, natomiast państwa, w których istniała gospodarka folwarczno - pańszczyźniana to Polska oraz Litwa. 

Typ gospodarki towarowo - pieniężnej rozwijał się w Europie Zachodniej, czynniki, które umożliwiły jego rozwój to:

 • wielkie odkrycia geograficzne;
 • rozwój państw kolonialnych;
 • wzrost zaludnienia;
 • postęp techniczny;
 • rozwój handlu;
 • rezygnacja ze służby rycerskiej, na rzecz wojsk zaciężnych;
 • wolność osobista chłopów mieszkających na Zachodzie Europy;
 • wymiana gospodarcza z koloniami, a przez to powstanie nowych szlaków handlowych;
 • rozwój dużych ośrodków miejskich (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców) oraz portów. Powstanie nowej struktury mieszczaństwa i szlachty (tzw. nowa szlachta) oraz ogólna poprawa warunków życia;
 • kapitalistyczne tendencje rozwojowe;
 • rozwój systemu nakładczego, pojawienie się pierwszych manufaktur;
 • rozwój banków, spółek aukcyjnych, powstanie pierwszych giełd;