Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Dlaczego Wielka Encyklopedia Francuska zdobyła 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Dlaczego Wielka Encyklopedia Francuska zdobyła

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
  • Dlaczego Wielka Encyklopedia Francuska zdobyła popularność w epoce i wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską?

W XVIII wieku nastąpił olbrzymi przełom w sposobie myślenia ówczesnych ludzi. Wpłynął on zarówno na tworzenie nowych założeń filozoficznych, jaki i postęp i rozwój oświaty. Przypadająca na XVIII wiek epoka oświecenia, zwana także "stuleciem świateł" negowała zacofanie i ciemnotę, głosiła "wiarę w postęp ludzkości", była epoką rozumu, epoką filozofów.

Wielka Encyklopedia Franacuska stanowiła jedną z najważniejszych książek opublikowanych w XVIII wiecznej Francji, wywarła olbrzymi wpływ na europejską kulturę. Liczyła 35 opasłych tomów, w jej tworzeniu brało udział wielu autorów, którzy pracowali nad dziełem prawie 30 lat. Stała się bardzo popularna, ze względu na nowatorskie hasła głoszone przez encyklopedystów, którzy stwierdzali m.in., że ludzie są równi sobie, dlatego też powinni być traktowani przez władców jako posiadający prawa obywatele, a nie bezwolni poddani. Encyklopedyści odnosili się krytycznie do Kościoła, atakowali wiele religijnych dogmatów i kościelnych obyczajów, uważając je za zacofane i zabobonne. Domagali się tolerancji religijnej, szacunku do islamu. Wielka Encyklopedia Francuska była przeniknięta wiarą w potęgę rozumu, dlatego też szybko zyskała uznanie wśród części rządzących królów i książąt absolutnych. Dzięki nowym ideom głoszonym przez encyklopedystów oświeceniowi władcy starali się zadbać o dobrobyt i bezpieczeństwo poddanych poprzez szerzenie oświaty, rozwój rzemiosła, rolnictwa i przemysłu a także reformę prawa - uświadamiali sobie bowiem, że tylko w ten sposób mogą wzmocnić zarządzane przez siebie państwo.