Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2017

Omów etapy rewolucji francuskiej od momentu 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Etapy rewolucji francuskiej od momentu zburzenia Bastylii do stracenia Ludwika XVI.

1789 rok

 • Szturm Paryżan na Bastylię jako symbol absolutyzmu (14 lipca 1789 r.) - początek rewolucji francuskiej.
 • Pozorna ugoda z Ludwika XVI z ludem. Król dodał do barwy Paryża (czerwonej i niebieskiej) także białą - kolor dynastii Burbonów.
 • Reakcja wśród francuskiego społeczeństwa na wieść o wydarzeniach w Paryżu - powołanie nowych władz, buntowanie się ludności chłopskiej przeciw świadczeniom na rzecz szlachty i duchowieństwa.
 • Ogłoszenie przez Konstytuantę równości wobec prawa, zniesienia obciążeń feudalnych oraz przywilejów stanowych.
 • Uchwalenie przez Konstytuantę programowego dokumentu rewolucji - "Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela" (26 sierpnia 1789 r.), który stał się podstawą konstytucji. "Deklaracja" głosiła przede wszystkim: równość obywateli wobec prawa, prawo do wolności, tolerancję religijną oraz wolność słowa.
 • Zaostrzenie konfliktu z Kościołem, konfiskata dóbr kościelnych.

1791 rok

 • Uchwalenie konstytucji Francji (14 września 1791 r.), zaprzysiężenie jej przez Ludwika XVI. Konstytucja czyniła Francję monarchią konstytucyjną i ograniczała uprawnienia króla.
 • Prądy rewolucyjne rozprzestrzeniały się na inne kraje europejskie, co budziło lęk ówczesnych monarchów.
 • Konstytuanta rozwiązała się pod koniec września po wyborach do nowego zgromadzenia. Wybory do niego przeprowadzono według nowej ordynacji wyborczej (decydował cazus majątkowy).
 • Powołane w ten sposób Zgromadzenie Prawodawcze tzw, Legislatywa - miało doprowadzić do ko końca przebudowę ustroju Francji i utrzymać dotychczasowe zdobycze rewolucji, jednak na skutek niezdecydowanej polityki zostało rozwiązane.

1792 rok:

 • W kwietniu Francja wypowiedziała wojnę Austrii w celu rozładowania napięcia wewnętrznego. Nieprzygotowana do wojny armia francuska zaczęła ponosić klęski na frontach.
 • W Paryżu wybuchły zamieszki, posądzany o zdradę król został uwięziony.
 • W miejsce Legislatywy powołano kolejne Zgromadzenie Narodowe, nazwane na wzór amerykański Konwentem Narodowym - początkowo przewaga należała do żyrondystów, z czasem większe znaczenie zyskali radykalni jakobini.
 • 22 września ogłoszono zniesienie monarchii i ustanowiono republikę.
 • Króla uznano winnym zamachu na wolność ludzi, skazano go na śmierć przez zgilotynowanie.