Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Opisz sytuację stanu trzeciego we 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

U schyłku XVIII w. Francja była krajem bogatym, należącym do najwyżej rozwiniętych pod względem gospodarczym. Jego mieszkańców dzieliły jednak ogromne różnice majątkowe i społeczne. Społeczeństwo francuskie składało się z trzech stanów: kleru (duchowieństwa), szlachty i stanu trzeciego, do którego zaliczano wszystkich pozostałych mieszkańców (chłopów, mieszczan, bogatej burżuazji). Stan trzeci stanowił niemal 99 % społeczeństwa francuskiego. Do grona uprzywilejowanych należeli jednak wyłącznie przedstawiciele pierwszych dwóch stanów. Większość ziemi uprawnianej przez chłopów była własnością szlachty i duchowieństwa. Między grupami wchodzącymi w skład stanu trzeciego występowały znaczne różnice.

Stan trzeci dzielił się przede wszystkim na mieszczan i chłopów - obie grupy wyraźnie różniły się od siebie pod względem majątku i prestiżu. Elitę mieszczaństwa stanowili bogaci bankierzy, właściciele manufaktur, wielcy kupcy. Jego większość składała się jednak z ludzi średnio zamożnych - adwokatów, nauczycieli, drobnych kupców oraz ludzi ubogich - ogromnej rzeszy robotników manufaktur, służby domowej oraz biedoty miejskiej. Różnice występowały także wśród chłopów. Większa część stanu trzeciego żyła w trudnych warunkach, często w nędzy. 

Stan trzeci zobowiązany był do płacenia podatków. Chłopi musieli również uiszczać czynsz na ziemię dzierżawioną od szlachty i dziesięcinę na rzecz Kościoła. Wśród stanu trzeciego pogłębiała się niechęć do absolutyzmu i przywilejów stanowych. Burżuacja pragnęła wolności ekonomicznej, zniesienia absolutyzmu i zdobycia władzy. Chłopi dążyli do zniesienia ciężarów feudalnych.

DYSKUSJA
user profile image
Alek

10 listopada 2017
dzieki :):)
user profile image
Wiola

18 października 2017
Dzięki!
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21878

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie