Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Podaj konsekwencje Wiosny Ludów na ziemiach 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Konsekwencje Wiosny Ludów na ziemiach polskich:

  • Dokonano zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia chłopów.
  • W austriackim oraz pruskim sejmie zasiedli polscy posłowie.
  • Gubernatorem Galicji został Polak - Aleksander Gołuchowski.
  • Nastąpiło ożywienie w polskiej kulturze narodowej, wydawano polską prasę ("Dziennik Górnośląski", "Tygodnik Cieszyński"), powstały polskie organizacje (Liga Polska z zaborze pruskim, praca organiczna).
  • Polacy brali udział w walkach na terenie całej Europy pod hasłem: "Za wolność waszą i naszą" - Adam Mickiewicz, Józef Bem, Ludwik Mierosłwaski, Wojciech Chrzanowski oraz Władysław Zamoyski.