Historia

Wytłumacz, czym była rabacja galicyjska. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Rabacja galicyjska - zwana również rzezią galicyjską lub powstaniem chłopskim - było to największe wystąpienie chłopów na ziemiach polskich w XIX w., mające miejsce w Małopolsce Zachodniej w 1846 roku. Doszło do niego na tle przygotowań do ogólnonarodowego powstania. Chłopi galicyjscy byli mało uświadomieni patriotycznie, a spiskowcy przygotowujący wybuch powstania nie dotarli do nich na czas, by pozyskać ich do walki. Chłopom bardziej doskwierały krzywdy doznane ze strony ich panów niż brak niepodległości, co wykorzystali urzędnicy austriaccy, przedstawiając przygotowywane powstanie jako antychłopskie.

Nieufność chłopów wobec powstańców podgrzewali dodatkowo, przekonując ich o przychylności cesarza austriackiego. Obiecywali też nagrody i uzyskanie wolności za tłumienie powstańczych wystąpień. Rabacja rozpoczęła się żywiołowo w Tarnowskiem. Szybko poszerzyła swój zasięg, zwłaszcza, gdy na jej czele stanął chłop z jasielskiego - Jakub Szela. 

Chłopi napadali na dwory, mordowali ziemian i urzędników, niszczyli folwarki, archiwa, zabierali żywność i bydło. Pogromy objęły głównie obszary środkowej i zachodniej Galicji. W wyniku rzezi galicyjskiej chłopi zniszczyli ok. 470 dworów, zabijając ok. 1000 osób.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie