Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2017

Scharakteryzuj ustrój Królestwa Polskiego w 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Ustrój Królestwa Polskiego.

 • Na mocy konstytucji - Królestwo Polskie zostało połączone z Rosją unią personalną. Każdy car Rosji stawał się automatycznie królem Królestwa Polskiego.
 • Królestwo Polskie było pozbawione prawa prowadzenia własnej polityki zagranicznej: na zewnątrz reprezentowane było przez dyplomację rosyjską.
 • Rząd składający się z 5 ministrów i stojącego na jego czele namiestnika, nosił nazwę - Rada Administracyjna.
 • Z rządem współpracował komisarz carski (Mikołaj Nowosilcow).
 • Konstytucja Królestwa Polskiego utrzymała instytucję Rady Stanu - pełniącą funkcje administracyjne. 
 • Władza wykonawcza należała do króla, który decydował o polityce zagranicznej i sprawował funkcję głównodowodzącego armii.
 • Władzę ustawodawczą sprawował Sejm, który tworzył - król, Izba Poselska oraz Senat. 
 • Pod względem ustroju Królestwo Polskie było monarchią konstytucyjną.
 • Konstytucja Królestwa Polskiego gwarantowała podstawowe prawa obywatelskie: używanie języka polskiego w życiu publicznym, wolność wyznania oraz druku, zapewniała także nietykalność osobistą.