Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Omów kolejne etapy powstawania imperium 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Etapy powstawania imperium mongolskiego:

 • Ojczyzną Mongołów były stepy Mongolii oraz Mandżurii.
 • Na przełomie XII i XIII wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone przez Czyngis-chana.
 • Pierwszym etapem podbojów mongolskich stała się Syberia.
 • Mongołowie podbili następnie Chiny, Chorezm oraz Afganistan.
 • Kolejnym celem Mongołów stała się Ruś. 
 • W latach 1240 - 1241  wojownicy mongolscy dokonali agresji na tereny Węgier oraz Polski.
 • Po zajęciu Węgier Mongołowie wdarli się do Dalmacji oraz na ziemie austriackie, docierając aż do Wiednia.
 • W połowie XIII wieku wojska mongolskie podbiły Mezopotamię oraz Syrię.
 • Pod koniec XIV wieku próbę odbudowy imperium Mongołów podjął Timur Chromy, zwany w Europie - Tamerlanem. Podbił on Iran, Indie, pokonał wojska tureckie w Azji Mniejszej. Planował podbój Chin, jednak jego nagła śmierć pokrzyżowała te plany.