Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Scharakteryzuj sytuację polityczną i gospodarczą 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Sytuacja polityczna i gospodarcza Polski podczas rozbicia dzielnicowego:

 

Postanowienia statutu sukcesyjnego Bolesława Krzywoustego okazały się niezwykle trudne do utrzymania. Już około 1141 roku pomiędzy seniorem dynastii - Władysławem II a jego młodszymi braćmi doszło do konfliktu, który w następnych latach przerodził się w otwartą wojnę młodszych książąt przeciwko władzy seniora i zakończył się wygnaniem Władysława II z kraju. Władzę z dzielnicy krakowskiej objął Bolesław Kędzierzawy, a następnie od 1173 roku - Mieszko Stary. Na skutek buntu - Mieszko Stary został usunięty z dzielnicy senioralnej, władzę objął - Kazimierz Sprawiedliwy. Większość historyków uważa, iż to właśnie za panowania tego władcy doszło do ostatecznego złamania zasady senioratu. W czasie zjazdu w Łęczycy w 1180 roku Kazimierz Sprawiedliwy w zamian za przywileje wydane dla możnych i duchowieństwa uzyskał zapewnienie, iż dzielnica krakowska po jego śmierci przypadnie jego potomkom. Za upadek zasady pryncypatu uznać należy rok 1227 - zjazd w Gąsawie. To wówczas - Leszek Biały - rządzący dzielnicą senioralną został zabity w wyniku spisku innych książąt. Od tego momentu władca ziemi krakowskiej nie był uznawany za zwierzchnika wszystkich książąt polskich. Podzielona Polska utraciła Pomorze Szczecińskie, ziemię lubuską, Pomorze Gdanskie oraz ziemię drohiczyńską.

W podzielonej Polsce, pomimo bardzo trudnej sytuacji politycznej nadal rozwijała się gospodarka. W XIII wieku znacznie wzrosła liczba ludności, zasiedlono bezludne dotąd obszary, lokowano nowe wsie oraz miasta. Dzięki osadnikom z Europy Zachodniej - głównie Niemców i mieszkańców Niderlandów rozwijało się rolnictwo oraz rzemiosło. W Polsce kwitło górnictwo. Na południu kraju powstawały kopalnie złota, srebra oraz ołowiu. W Bochni oraz Wieliczce wydobywano sól, wykorzystywaną wówczas do konserwowania żywności.