Historia

Omów przebieg konfliktów polsko-tureckich 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Omów przebieg konfliktów polsko-tureckich

Warto wiedzieć
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Przebieg konfliktów polsko tureckich w latach dwudziestych XVII wieku:

 • Zuchwałe wyprawy Kozaków na Turcję na początku XVII wieku znacznie pogorszyły stosunki polsko-tureckie;
 • Władca turecki zarządał od Zygmunta III Wazy powstrzymania działań Kozaków, groził wybuchem wojny;
 • Zygmunt III Waza nie dysponował odpowiednimi siłami, które mogłyby położyć kres samowoli zaporoskiej, poza tym zależało mu na zachowaniu dobrych kontaktów z mieszkańcami Zaporoża, ponieważ stanowili wsparcie dla Rzeczpospolitej. Oddziały kozackie ochraniały południową granicę przed najazdami Turków, Tatarów, Szwedów a także Moskali;
 • Zaognienie konfliktu z Turcją wywołały walki o tereny Mołdawii i Wołoszczyzny;
 • Działania wojenne rozpoczęły się w 1620 roku po wkroczeniu polskich oddziałów na ziemie mołdawskie;
 • W odwecie Turcy zorganizowali wyprawę zbroją zadają klęskę polskiej armii w bitwie pod Cecorą w 1620 roku (hetman Stanisław Żółkiewski poniósł śmierć);
 • Porażka w Mołdawii wywołała przerażenie w Polsce. Sejm uchwalił nowe podatki i rozpoczęto przygotowania do dalszych walk;
 • W 1621 roku sułtan wyruszył na ziemie Rzeczypospolitej z ponad stutysięczną armią turecką. Na czele polskich wojsk stanął hetman Jan Karol Chodkiewicz;
 • Wojska Rzeczypospolitej dzięki skutecznej obronie twierdzy Chocim powstrzymali turecki najazd;
 • W pokoju podpisanym w Chocimiu (w 1621 roku) ustalono granicę polsko-turecką na Dniestrze, strony zobowiązały się powstrzymać wyprawy kozackie na tereny tureckie i wyprawy tatarskie na Polskę. Sułtan zobowiązał się powołać w Mołdawii hospodarów przychylnych Polsce - nastąpił kres polskich rządów w Mołdawii;
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie