Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Wymień korzyści i zagrożenia wynikające z powstania 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wymień korzyści i zagrożenia wynikające z powstania

Warto wiedzieć
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Korzyści wynikające z powstania kozaczyzny:

 • Zaporoże stanowiło miejsce schronienia chłopów zbiegłych z majątków szlacheckich. Dołączali do nich także przedstawiciele polskiej i ruskiej szlachty, którzy uciekali na południe Ukrainy przed wyrokami sądowymi lub w poszukiwaniu przygód i okazji do zdobycia łupów;
 • Kozacy zapewniali Rzeczypospolitej ochronę przed Tatarami oraz Turkami - bronili południowej granicy przed najeźdźcami;
 • Wspomagali polskie wojska w walce z Moskwą oraz Szwecją;

Zagrożenia wynikające z powstania kozaczyzny:

 • Organizowali najazdy łupieżcze na tereny Imperium Osmańskiego - w celu zdobycia bogatych łupów wyruszali na Morze Czarne, gdzie na swoich łodziach zwanych "czajkami" docierali do posiadłości tureckich oraz tatarskich i rabowali je;
 • W 1615 roku dotarli aż do przedmieścia Stambułu i doszczętnie go zrabowali;
 • Samowolne wyprawy Kozaków na Turcję wpłynęły na pogorszenie stosunków polsko - tureckich, ich konsekwencją była wojna z Turcją;
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10410

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie