Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wyjaśnij, w jaki sposób ruch reformacyjny 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób ruch reformacyjny

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

W Polsce istniało wiele wyznań, gdyż ziemie Korony i Litwy zamieszkiwało wiele narodów. W przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej praktycznie nie występowały prześladowania innowierców na tle religijnym, nie wybuchały wojny, panowała zgoda wszystkich wyznań. Ruch reformacyjny wpłynął na rozwój polskiej kultury, szkolnictwa oraz języka narodowego. Przy protestanckich zborach powstawały szkoły, w których uczono pisania, czytania, katechizmu oraz śpiewu. W Gdańsku, Elblągu oraz Toruniu zakładano protestanckie gimnazja akademickie na bardzo wysokim poziomie. Uniwersytet w Królewcu kształcił polskich protestantów, tam też masowo drukowano pisma oraz książki protestanckie. W Królewcu powstało pierwsze tłumaczenie Nowego Testamentu na język polski - przekładu dokonał Stanisław Murzynowski. Powstała tzw. "Biblia królewska". Do stolicy Prus Książęcych przybywali najwybitniejsi przedstawiciele polskiego renesansu - Mikołaj Rej, Jan Kochanowski oraz Mikołaj Kopernik. Wydawano tam pierwsze książki w języku polskim. Dzięki mecenatowi panującego w Prusach protestanckiego księcia Albrechta Hohenzollerna w mieście rozwijali swe pasje pisarze oraz uczeni. Ponadto książę przyznawał stypendia zdolnym, lecz niezamożnym studentom. Wielką renomą cieszyła się także akademia założona przez arian w Rakowie. Słynęła z wysokiego poziomu naukowego oraz nowoczesnych metod nauczania. W Rakowie drukowano dzieła uczonych oraz nowe podręczniki dla młodzieży. W Nieświeżu powstał przekład Biblii Szymona Budnego, tzw. Biblia nieświeska.