Historia

Omów działania Kościoła katolickiego w Polsce 4.47 gwiazdek na podstawie 19 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Omów działania Kościoła katolickiego w Polsce

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Działania Kościoła katolickiego w Polsce skierowane przeciwko protestantom.

  • W Polsce przeprowadzono liczne reformy według postanowień soboru trydenckiego. Wzmocniono dyscyplinę wewnętrzną, podniesiono poziom moralny oraz intelektualny duchowieństwa. 
  • W 1564 roku dzięki staraniom kardynała Stanisława Hozjusza do walki z szybko rozwijającą się reformacją sprowadzono do Rzeczypospolitej zakon jezuitów. Wysoko wykształceni jezuici reformowali szkolnictwo. Katolicyzm propagowali kaznodzieje i pisarze jezuiccy. Piotr Skarga, spowiednik Zygmunta III Wazy potępiał arian i protestantów, utrudniał im zajmowanie najwyższych stanowisk państwowych. 
  • Głównym celem jezuitów było katolickie wychowanie młodzieży, która w przyszłości miała decydować o losach kraju. Zakładano liczne kolegia jezuickie. Pierwsze z nich powstało w 1565 roku w Braniewie.
  • Poza działalnością w zakresie szkolnictwa zakonnicy zajmowali się głoszeniem kazań i prowadzeniem polemik z protestantami. 
  • Jan Łaski podjął próbę zjednoczenia wszystkich wyznań protestanckich w Polsce i utworzenia polskiego Kościoła narodowego.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie