Omów działania Kościoła katolickiego w Polsce - Zadanie 2: Śladami przeszłości 2 - strona 206
Historia
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)
Omów działania Kościoła katolickiego w Polsce 4.55 gwiazdek na podstawie 22 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Omów działania Kościoła katolickiego w Polsce

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Działania Kościoła katolickiego w Polsce skierowane przeciwko protestantom.

 • W Polsce przeprowadzono liczne reformy według postanowień soboru trydenckiego. Wzmocniono dyscyplinę wewnętrzną, podniesiono poziom moralny oraz intelektualny duchowieństwa. 
 • W 1564 roku dzięki staraniom kardynała Stanisława Hozjusza do walki z szybko rozwijającą się reformacją sprowadzono do Rzeczypospolitej zakon jezuitów. Wysoko wykształceni jezuici reformowali szkolnictwo. Katolicyzm propagowali kaznodzieje i pisarze jezuiccy. Piotr Skarga, spowiednik Zygmunta III Wazy potępiał arian i protestantów, utrudniał im zajmowanie najwyższych stanowisk państwowych. 
 • Głównym celem jezuitów było katolickie wychowanie młodzieży, która w przyszłości miała decydować o losach kraju. Zakładano liczne kolegia jezuickie. Pierwsze z nich powstało w 1565 roku w Braniewie.
 • Poza działalnością w zakresie szkolnictwa zakonnicy zajmowali się głoszeniem kazań i prowadzeniem polemik z protestantami. 
 • Jan Łaski podjął próbę zjednoczenia wszystkich wyznań protestanckich w Polsce i utworzenia polskiego Kościoła narodowego.
DYSKUSJA
opinia do zadania undefined
janek

11 kwietnia 2018
dzieki!!!
klasa:
II gimnazjum
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

71722

Nauczyciel

Wiedza
Diagramy procentowe

Aby przedstawić dane liczbowe zapisane w procentach najlepiej jest posługiwać się diagramami procentowymi.

Diagram kołowy i słupkowy to dwa najbardziej popularne rodzaje diagramów.

 • Diagram kołowy

  diagram_kolowy


  Z przykładowego diagramu powyżej można odczytać ile osób głosowało na poszczególnych kandydatów.
  Widzimy, że na pana A głosowało 59% osób. Można więc powiedzieć, że gdyby w głosowaniu brało udział 100 osób to 59 z nich głosowałoby na pana A.
  Dalej widzimy że na panów B, C i D głosowało odpowiednio 23%, 10% i 9%.

 • Diagram słupkowy

  diagram_slupkowy

  Z powyższego diagramu można odczytać jaki procent osób danego miasta stanowią kobiety a jaki mężczyźni. 
  W mieście A mężczyźni stanowią 57% mieszkańców a kobiety 43% mieszkańców. Można więc powiedzieć, że jeśli w mieście A jest 100 mieszkańców, to 57 z nich to mężczyźni a 43 to kobiety.
  Ta sama zasada odnosi się do miast B i C.
Podwyżki i obniżki

Podwyżki i obniżki to najczęściej słyszane zwroty głównie w centrach handlowych.

Na co dzień możemy dostrzec np. reklamy informujące nas, że jest obniżka (lub podwyżka) o 10% na dany produkt. Jak mamy to rozumieć?


Podwyżki:

Gdy mówimy, że występuje podwyżka ceny pewnego produktu o 20%, to wówczas kosztuje on 120% (100%+20%) swojej początkowej ceny.

Aby obliczyć jego aktualną cenę wystarczy pomnożyć cenę początkową razy 120%.


Przykład
:

 • Piłka kosztowała 80 zł. Nastąpiła podwyżka jej ceny o 20%. Ile teraz kosztuje piłka?

  Podwyżka o 20% spowodowała, że piłka kosztuje teraz 120% (100%+20%) swojej początkowej ceny. 

  `120%*80 = 120/100*80 = 12/strike10^1*strike80^8 = 12*8 = 96 \ \ \ ["zł"]`  


Obniżki:

Gdy mówimy, że jest obniżka ceny pewnego produktu o 20%, to wówczas kosztuje on 80% (100%-20%) swojej początkowej ceny.

Aby obliczyć jego aktualną cenę wystarczy pomnożyć cenę początkową razy 80%.


Przykład
:

 • Telefon kosztował 210 zł. Nastąpiła obniżka jego ceny o 10%. Ile teraz kosztuje telefon?

  Obniżka o 10% spowodowała, że telefon kosztuje teraz 90% (100%-10%) swojej początkowej ceny. 

  `90%*210 = 90/100*210 = 9/strike10^1*strike210^21 = 9*21 = 189 \ \ \ ["zł"]`  
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMYZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NAWIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIEKOMENTARZY
komentarze
... irazy podziękowaliście
Autorom