Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw przebieg reformacji w Polsce. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw przebieg reformacji w Polsce.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Przebieg reformacji w Polsce:

 • Reformacja, która na początku XVI wieku rozwinęła się w Europie Zachodniej, szybko dotarła także do Polski. Nowe idee zyskały wielu zwolenników wśród mieszkańców Rzeczypospolitej już za panowania Zygmunta I Starego. Podobnie jak w Europie występowano przeciwko nepotyzmowi oraz symonii. Podważano uprzywilejowaną pozycję duchowieństwa, które było nisko opodatkowane, a pobierało od wiernych wysokie opłaty (dziesięciny). Kler lekceważył swoje obowiązki, gorliwie pomnażając dobra materialne, prowadząc niejednokrotnie niemoralny tryb życia.
 • Luteranizm rozpowszechnił się głównie wśród mieszczan północnej i zachodniej Polski (Wielkopolska i Pomorze a zwłaszcza Prusy Królewskie), gdzie istniały silne powiązania z Niemcami. Najwcześniej luteranizm ugruntował się w Gdańsku, Elblągu oraz w Toruniu. Uniwersytet w Królewcu kształcił polskich protestantów, tam też masowo drukowano pisma i książki protestanckie.
 • Duża część szlachty przyjęła z kolei kalwinizm. Odchodzono od wiary katolickiej głównie z powodu licznych konfliktów z duchowieństwem. Demokratyczna organizacja gmin kalwińskich dawała szlachcie większe możliwości współdecydowania o sprawach bezpośrednio dotyczących wiernych. Ponadto szlachcie odpowiadało głoszone przez kalwinistów prawo sprzeciwu wobec niekorzystnych postanowień władcy. Na kalwinizm przechodziła głównie szlachta małopolska oraz magnateria litewska - Radziwiłłowie, Kiszkowie. Zmieniali kościoły w zbory, odmawiali płacenia dziesięcin, nie uznawali sądów kościelnych.
 •  Najbardziej radykalnym odłamem protestanckim w Rzeczypospolitej byli unitarianie (arianie), których nazwano "braćmi polskimi". Arianie odrzucali dogmat Trójcy Świętej oraz sakramet chrztu. Nie uznawali wojen (zakaz służby wojskowej), rozlewu krwi, kar śmierci kłamstw i oszustw. Opowiadali się za zniesieniem poddaństwa chłopów i nadaniem im ziemi. Do najważniejszych ośrodków ariańskich w Polsce należały: Pińczów, Raków, Lusławice i Lublin.
 • Chłopi z kolei z dużą nieufnością odnosili się do ruchu reformacyjnego. Kościół katolicki przyciągał ich bowiem swoim bogactwem, pięknem, Liturgią oraz śpiewem. Duże znaczenie dla chłopów miały także liczne święta kościelne, które zapeniały mieszkańcom wsi dni wolne od ciężkiej pracy.

 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21367

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie