Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw przebieg reformacji w Polsce. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw przebieg reformacji w Polsce.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Przebieg reformacji w Polsce:

 • Reformacja, która na początku XVI wieku rozwinęła się w Europie Zachodniej, szybko dotarła także do Polski. Nowe idee zyskały wielu zwolenników wśród mieszkańców Rzeczypospolitej już za panowania Zygmunta I Starego. Podobnie jak w Europie występowano przeciwko nepotyzmowi oraz symonii. Podważano uprzywilejowaną pozycję duchowieństwa, które było nisko opodatkowane, a pobierało od wiernych wysokie opłaty (dziesięciny). Kler lekceważył swoje obowiązki, gorliwie pomnażając dobra materialne, prowadząc niejednokrotnie niemoralny tryb życia.
 • Luteranizm rozpowszechnił się głównie wśród mieszczan północnej i zachodniej Polski (Wielkopolska i Pomorze a zwłaszcza Prusy Królewskie), gdzie istniały silne powiązania z Niemcami. Najwcześniej luteranizm ugruntował się w Gdańsku, Elblągu oraz w Toruniu. Uniwersytet w Królewcu kształcił polskich protestantów, tam też masowo drukowano pisma i książki protestanckie.
 • Duża część szlachty przyjęła z kolei kalwinizm. Odchodzono od wiary katolickiej głównie z powodu licznych konfliktów z duchowieństwem. Demokratyczna organizacja gmin kalwińskich dawała szlachcie większe możliwości współdecydowania o sprawach bezpośrednio dotyczących wiernych. Ponadto szlachcie odpowiadało głoszone przez kalwinistów prawo sprzeciwu wobec niekorzystnych postanowień władcy. Na kalwinizm przechodziła głównie szlachta małopolska oraz magnateria litewska - Radziwiłłowie, Kiszkowie. Zmieniali kościoły w zbory, odmawiali płacenia dziesięcin, nie uznawali sądów kościelnych.
 •  Najbardziej radykalnym odłamem protestanckim w Rzeczypospolitej byli unitarianie (arianie), których nazwano "braćmi polskimi". Arianie odrzucali dogmat Trójcy Świętej oraz sakramet chrztu. Nie uznawali wojen (zakaz służby wojskowej), rozlewu krwi, kar śmierci kłamstw i oszustw. Opowiadali się za zniesieniem poddaństwa chłopów i nadaniem im ziemi. Do najważniejszych ośrodków ariańskich w Polsce należały: Pińczów, Raków, Lusławice i Lublin.
 • Chłopi z kolei z dużą nieufnością odnosili się do ruchu reformacyjnego. Kościół katolicki przyciągał ich bowiem swoim bogactwem, pięknem, Liturgią oraz śpiewem. Duże znaczenie dla chłopów miały także liczne święta kościelne, które zapeniały mieszkańcom wsi dni wolne od ciężkiej pracy.

 

DYSKUSJA
user profile image
Sylwia

9 maja 2018
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45270

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie