Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Odpowiedz, dlaczego powstanie ruchu egzekucyjnego 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz, dlaczego powstanie ruchu egzekucyjnego

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Ruch egzekucyjny polegał na walce szlachty średniej z magnaterią o zwrot ziem zwanych "królewszczyzną". Stanowił egzekucję praw i dóbr bezprawnie zagarniętych przez magnaterię. W czasie odbywających się w latach 1562-1565 sejmów uchwalono szereg ustaw mających na celu ograniczenie poczynań magnaterii, dążono do odebrania magnatom bezprawnie zagarniętych królewszczyzn. Jedną czwartą dochodów pochodzących z odzyskanych majątków, czyli "kwartę" przeznaczono na opłacenie stałej armii zaciężnej liczącej 2,5 tys. żołnierzy. Nowo utworzone oddziały nazwano "wojskiem kwarcianym", które miało odtąd bronić granic Rzeczypospolitej przed najeźdźcą. Ruch egzekucyjny domagał się ponadto przestrzegania istniejącego prawa (egzekucja praw np. incompatibilitias), ustanowienia jednolitego prawa, stworzenia skarbu publicznego, zwiększenia liczebności armii, zniesienia dominującej roli Kościoła katolickiego, zniesienia odrębności Prus Królewskich oraz połączenia z Litwą.