🎓 Wyjaśnij, w jaki sposób funkcjonował polski sejm - Zadanie 2: Śladami przeszłości 2 - strona 177
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Wybierz książkę
Klasa:
Klasa...
Strona 177

Wyjaśnij, w jaki sposób funkcjonował polski sejm

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Sejm walny składał się z trzech stanów sejmujących, były to: król, senat, izba poselska. Izby obradowały osobno i łączyły się przed zakończeniem sejmu w celu głosowania konstytucji sejmowych (ustaw). Formalnie obowiązywała zasada jednomyślności, w praktyce w XVI wieku decydowano większością głosów. Senat obradował pod przewodnictwem króla. Zasiadali w nim biskupi, wojewodowie, kasztelanowie, kanclerze, marszałkowie oraz podskarbiowie Korony. W izbie poselskiej zasiadali posłowie wybierani spośród szlachty na sejmikach ziemskich, często wyposażeni w ustne, a potem pisemne instrukcje. Po unii lubelskiej (1569 rok) izba poselska liczyła ok. 170 posłów. Sejm miał władzę ustawodawczą oraz władzę podatkową. Kontrolował króla, skarb oraz urzędników. Zwoływał pospolite ruszenie, powoływał wojska zaciężne, miał także wpływ na politykę zagraniczną - wypowiadał wojnę i zawierał pokoje, przyjmował posłów. Ponadto, nadawał szlachectwo, miał także prawo łaski i amnestii. 

  • Sejmy walne zwoływał władca, który wyznaczał miejsce i czas obrad. Od 1573 roku sejmy walne odbywały się regularnie co dwa lata.
Komentarze
komentarz do odpowiedzi undefined
Klaudyna
4 kwietnia 2018
dzieki!!!!
komentarz do odpowiedzi undefined
Karina
2 marca 2018
Dzięki
opinia do rozwiązania undefined
Iris
10 stycznia 2018
dzieki!!!
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2016
Autorzy:
Stanisław Roszak
ISBN:
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paulina
127951

Nauczyciel

Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo. W wolnym czasie planuję wycieczki.