🎓 Oceń decyzje soboru trydenckiego dotyczące - Zadanie 9: Śladami przeszłości 2 - strona 170
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Wybierz książkę
Klasa:
I liceum
Strona 170
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Ogromny wzrost popularności idei reformacji skłonił Kościół do podjęcia próby odzyskania utraconych wpływów. Wśród ówczesnego duchowieństwa istniały grupy domagające się reformy wewnętrznej Kościoła, zwiększenia dyscypliny, usunięcia nadużyć i pogłębienia życia duchowego. Zdawano sobie również sprawę z konieczności odbudowania autorytetu papiestwa. Na szczęście działania przedstawicieli Kościoła nie ograniczyły się wyłącznie do zwalczania wpływów religijnych reformatorów, ale autentycznie dążyły do odnowy całości życia religijnego. Kościół miał stać się na nowo duchowym przewodnikiem chrześcijan. Sobór trydencki obradujący w latach 1545-1563 sformułował jasno dogmaty katolickie, których kwestionowanie oznaczało usunięcie z Kościoła. Wydano ujednolicony tekst Biblii (Wulgata), ustalono obowiązującą liturgię. Wzmocniono dyscyplinę wśród duchowieństwa, położono nacisk na podniesienie poziomu umysłowego i moralnego kleru. Umocniono władzę papieża poprzez rozbudowę kurii rzymskiej i przekazanie papieżowi części kompetencji synodów i biskupów. Moim zdaniem, największym osiągnięciem soboru trydenckiego było powołanie zakonu Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), na czele którego stanął były oficer armii hiszpańskiej - Ignacy Loyola. Zakon ten był bowiem zorganizowany na wzór wojskowy. Jezuici byli twardo podporządkowani rozkazom swoich zwierzchników. Członkowie zakonu oprócz składania zwykłych ślubów składali również ślub bezwzględengo posłuszeństwa papieżowi. Jezuici byli ludźmi wszechstronnie wykształconymi, całkowicie oddanymi walce z reformacją. Odgrywali ważną rolę na dworach władców europejskich i możnowładców. Zakładali takze szkoły zajmujące się kształceniem elity ówczesnego społeczeństwa. Jezuickie szkolnictwo słynęło z wysokiego poziomu nauczania. Dzięki zdecydowanej reakcji katolickiej zdołano zahamować postępy reformacji. Władzę Kościoła katolickiego utrzymano w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Austrii, a także w Czechach, w Polsce i na Węgrzech. Niemcy, Anglia, Holandia oraz kraje skandynawskie pozostały protestanckie. 

Komentarze
komentarz do zadania undefined
Regina
3 marca 2018
Dzięki :)
komentarz do zadania undefined
Adrianna
5 lutego 2018
dzieki!!!
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2016
Autorzy:
Stanisław Roszak
ISBN:
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paulina
128479

Nauczyciel

Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo. W wolnym czasie planuję wycieczki.