Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Omów przyczyny reformacji. 4.5 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przyczyny reformacji:

 • W hierarchii kościelnej coraz częściej dochodziło do nadużyć. Kolejni papieże coraz częściej żyli w przepychu i bogactwie stając się bardziej przywódcami politycznymi Państwa Kościelnego, niż pasterzami chrześcijan. 
 • Wyższe godności eklezjalne były zastrzeżone dla stanu szlaceckiego.
 • Coraz częściej urząd kościelny można było kupić (symonia) albo uzyskać dzięki pokrewieństwu (nepotyzm).
 • Kościół stał się instytucją w której gromadzenie środków materialnych stanowiło podstawowy cel. Duchowni uzyskiwali liczne przywileje oraz nadania ziemskie. 
 • Duchowni nagminnie łamali celibat. 
 • Drażliwym problem była sprzedaż odpustów. W zamian za opłaty wierni otrzymywali odpuszczenie grzechów, od wielkości sum zależał okres odpustu. Za odpowiednie sumy można było wykupić z czyśca nawet umarłych. 
 • Duchowieństwo było niewykształcone, księża odprawiali Mszę św. po łacinie, ale nie rozumieli już Pisma św. w języku łacińskim, często nie potrafili nawet pisać.
 • Taki stan Kościoła budził opór wszystkich stanów, chciano uwolnić się spod nadmiernej jego władzy. Władcy pragnęli uniezależnić się od Rzymu.