Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podaj przyczyny powstania pierwszych państw 5.0 gwiazdek na podstawie 3 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przyczyny powstania pierwszych państw:

  • Koniec epoki lodowcowej wpłynął na poprawę warunków życia w Europie. 
  • Przejście z koczowniczego do osiadłego trybu życia - hodowla zwięrząt, uprawa roli, powstanie pierwszych osad, wzrost liczby ludności.
  • Powstawanie pierwszych społeczności lokalnych, w których oprócz rolników - hodowców znaczną rolę pełnili również wodzowie, kapłani i rzemieślnicy.
  • Konieczność obrony społeczności przed napadami wrogów. 
  • Powstanie pierwszej cywilizacji na terenie Mezopotamii możliwe było dzięki bliskości rzek - Tygrysu i Eufratu, których wylewy użyźniały glebę i zapewniały wodę potrzebną do rozwoju rolnictwa.